is toegevoegd aan uw favorieten.

De Vereenigde Staten van Europa en de taak der juridische en economische wetenschappen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

het particulier bedrijf kon vinden. Ik heb den bestuurder van een gemeentebedrijf gevolgd, in het oplossen van de vraagstukken, die zich aan hem voordoen. Niet vergat ik, waar ik maar even kon, hem waar te nemen in verhoudingen, die opzettelijk in strijd met die van het particuliere bedrijf waren verordineerd. Ik was in de gelegenheid hem voor vraagstukken gesteld te zien, die in strijd waren met het algemeen economisch streven en onderzocht de resultaten.

Al deze onderzoekingen dienden slechts om de leidende gedachte, die aan de onderneming ten grondslag lag, te verhelderen, daar iedere waarneming aan haar werd getoetst.

Ik nam bedrijven uit verschillende branches, bestudeerde de vraagstukken, waarvoor bestuurders en verder personeel zijn geplaatst en overwoog de middelen, die hun ten dienste staan.

Mijn onderzoek en zijn resultaten werden aan de geleerden voorgelegd.

Ze leiden vanzelf tot den indruk van den innigen samenhang der verschillende ondernemingen, tot het beeld van het groote internationale complex, dat ten slotte in zijn geheel voorziet in de vraag van particuliere personen, van gezinshoofden, staatkundige en andere instellingen.

Wie er zich bij de studie steeds voor gewaarschuwd houdt, in de verklaring der verschijnselen geen factoren te fingeeren en dan met de analyse op te houden, zal niet tevreden zijn met voorstellingen van een staat, gemeente of provincie, waarin iets meer voorkomt dan duidelijke begrippen van strevingen van bepaalde personen. Als bedrijfseconoom^ van huis uit moest ik mij voor hetzelfde vraagstuk steUen ten opzichte van het streven in staatkundige instellingen, gezinshuishoudingen, enz., als ik mij gesteld had met betrekking tot de ondernemingen. De rechtsvraag nam voorloopig niet de eerste plaats in.

Daar wordt beschikt over middelen door bepaalde personen met uitsluiting van anderen, in verhoudingen, welke aan die bij ondernemingen doen denken.

Een dergelijke grondgedachte als die bij een onderneming, welke alle organisatorische verhoudingen bepaalt, moest ook hier aanwezig zijn.

IIIIIIIIIIIWIIIIillllllMHIP