Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien mijn Pad ooit had en ik ben trotsch op mijn bevoorrechting en mijn afgescheidenheid. Ik lijd anders dan anderen, ben anders gelukkig en de hardnekkigheid, waarmee ik liefheb is anders dan die van eenigen minnaar ter wereld. Ademloos aanbid ik mijn geliefde en nimmer zal een ander minnaar zijn offer aan haar voeten leggen met grooter bereidvaardigheid en inniger bezieling dan ik het doe. Er is geen fanatieker volgeling, noch een meer toegewijde. Haar wreedheid doet mij haar des te meer beminnen en haar vriendelijkheid maakt den band hecht en sterk. Wij leven voor elkaar en het is slechts mij gegeven haar dierbaar gelaat te zien en haar hand te kussen. Buiten mij heeft ze geen minnaar, geen vriend. Als een jonge vogel, die met ongeoefende vleugels uit het beschermende nest wegvliegt om de vrijheid en de schoonheid der groote wereld te genieten, ben ik dit Pad opgesneld om de verrukking te smaken haar in eenzaamheid lief te hebben, daar, waar niemand het kan wagen, haar in het schoone gelaat te zien.

Velerlei winden van vele jaargetijden hebben mij gebeukt, her en derwaarts geblazen als een verdroogd blad door den herfstwind, maar altijd keerde ik terug naar dit lokkende Pad. Als een golf, sprankelend in den heeten aanhoudenden zonnebrand danste ik in den wilden wind; als een woestijn, waarom geen beschuttende bergen, lag ik open voor de zon; talrijk als het zand der zee waren mijn levens. Rusteloos, mijn ziel onbevredigd, zonder dat ooit vreugde mijn wezen geheel vervulde, heb ik nergens troost gevonden. Geen glimlach beloonde mijn verlangen, geen gelaat mild en zacht bracht balsem aan mijn lijdend hart; geen vriendelijke woorden hebben mijn pijnen gestild.

Mijn brandende liefde is niet gebluscht door de liefde van moeder, vrouw of kind, maar ze lieten mij alleen en ook ik heb ze verlaten. Als een melaatsche ben ik gegaan, eenzaam en onbeweend. Pijn en smart waren mijn voortdurende en onafscheidelijke gezellen. Mijn leed heeft zich als een schaduw aan mij gehecht; als in

4

Sluiten