Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

KUNSTKENNIS

Zeker is het, dat er in alle kunstperiodes personen bestaan hebben, die zich er op hebben toegelegd, den maker van een kunstwerk vast te stellen, maar meestal missen wij de mogelijkheid na te gaan, in hoeverre zij hierin zijn geslaagd.

Eerst van het oogenblik af, dat wij zuiver kunnen vaststellen, over welke kunstwerken een schrijver, een verzamelaar of een graveur een oordeel velt en tevens, of dit zijn eigen, dan wel het van een ander overgenomen oordeel is, kunnen wij ons eene meening vormen over zijn kunstkennis. Dit oogenblik is voor ons ongeveer het begin der negentiende eeuw.

Toch bezitten wij reeds uit de zeventiende eeuw een aantal verklaringen, meest uit processen, over de echtheid van schilderijen. Het bekendste ervan is dat van den Grooten Keurvorst tegen den Amsterdamschen kunstkooper Gerrit Uylenburg over een door hem geleverde collectie Italianen1).

In dit en de overige bekende gevallen waren de te rade geroepen deskundigen meest schilders.

Ook van Rembrandt bestaat een dergelijke verklaring, waarin hij zich conformeert aan eene uiting van zeven schilders en twee kunsthandelaars, dat een schilderij van Paulus Bril echt was. Zij geven als reden op, de eenen dat zij verscheiden stukken van Bril gezien en zelfs in eigendom hebben gehad; een ander, dat hij zeven jaar lang met Bril heeft verkeerd, hem menig stuk heeft zien maken en zelfs verscheiden schilderijen heeft gecopiëerd; en nog

*) Zie hierover Bredius, Künstlerinventare V blz. 1660 en de daar vermelde literatuur.

Sluiten