Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

Tijdens het afdrukken werden in een „AANHANGSEL" nog aan het werk toegevoegd:

Beschikking betreffende vervanging districtshoofd van den veeartsenijkundigen dienst.

(Deze beschikking behoort tusschen volgnummers 9 en 10. Zij is afgedrukt onder volgnummer 229 op bladz. 549.)

Missive betreffende verzendingskosten van dienststukken.

(Deze missive behoort tusschen volgnummers 22 en 23. Zij is afgedrukt onder volgnummer 230 op bladz. 550.)

Koninklijk besluit tot wijziging van het Reisbesluit 1916.

(Dit besluit behoort tusschen volgnummers 158 en 159a. Het is afgedrukt onder volgnummer 231 op bladz. 552.)

Met het vorenstaande is zoowel in den hiernavolgenden „Inhoud" als in het „Alphabetisch register" rekening gehouden.

Sluiten