Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tui

Voorrede.

vormen heerscht, heb ik dit voornemen, waarvan de uitvoering den omvang van het boek zeer zou hebben doen toenemen en het aantal vraagteekens zeer zou hebben vermeerderd, opgegeven. Reeds bij het ags. en os. kan men zien, hoe de veelheid der schijnbaar gelijkwaardige vormen de behandeling dezer talen als enkelvoudige leden eener groep bemoeilijkt. Naar ik hoop zal, hetgeen hier ontbreekt, worden goed gemaakt door de opname van een ofri. handboek in de reeks. Het fri. leent zich ook beter tot eene bijzondere behandeling.

Sluiten