Stenografisch verslag van het verhandelde in de door den minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, krachtens art. 64 der nijverheidsonderwijswet, uitgeschreven vergadering met de besturen en directeuren van ambachtsscholen en vertegenwoordigers van de centrale organisatie van werkgevers en werknemers, ter bespreking van het onderwijs aan die scholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar