Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

viii

inhoudsopgaaf

Blz.

§ 3. Betaling van een aandeel in een nadeelig saldo bij

uittreding 104

§ 4. De statutaire regeling 105

§ 5. De aansprakelijkheid en derden 113

Aanhangsel 114

§ I. Statutenwijziging in verband met de nieuwe wet • • 114

§ 2. Verplichtingen van het Bestuur 115

§ 3. De C. V. en de dividend -en tantièmebelasting . . • 117

§ 4. De CV. en de Registratiewet 120

Modellen 121

Alphabetisch Register 126

N. B. Een in dit werkje veel gebruikte afkorting voor Coöperatieve Vereeniging is: CV. (meervoud: C.V.-en).

Sluiten