Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEISJESDROOM.

Ik heb in droom mijn kind aanschouwd en in mijn armen die 't omvingen, geleek zijn zachtheid mij vertrouwd als kende ik uit herinneringen

dat hoofdje leunend aan mijn borst, dat handje aan mij opgekropen, dat mondje in den eersten dorst. De oogen waren glanzend open

en zagen me aan; een zonnestraal bescheen de voetjes. Geheimzinnig omspon de stilte me als een taal van liefde sprakeloos en innig.

Mijn zachte kindje, klein en naakt, heeft in mijn handen mogen leven... 'k Ben in de schemering ontwaakt, maar even is de waan gebleven,

dat aan mijn lichaam ik den drang der jonge leedjes voel... en 'k huiver van weelde/^ speurend aan mijn wang een ademstreeling, zoel en zuiver....

8

Sluiten