Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. HET DOEL.

Het doel der Nederlandsche school — of zij nu oud of nieuw heet — kan nooit anders zijn dan voor haar deel mede te arbeiden aan de opvoeding der Nederlandsche jeugd,

- Voor haar deel, mede te arbeiden.

Immers al houdt ook de vraag, welk deel der opvoeding aan de school toekomt, welk deel aan het gezin en aan anderen, de Nederlandsche opvoeders — met name de voorstanders van neutraal en confessioneel onderwijs •— verdeeld, met uitzondering wellicht van eenige theoretici van het communisme, zal wel niemand in Nederland de geheele opvoeding aan de school willen zien opgedragen.

Maar bij de omschrijving van het deel, dat aan de school toekomt, zal de aanhanger der nieuwe school reeds aanstonds gelegenheid vinden een eenzijdigheid van de oude aan te wijzen en Jtt trachten naar correctie.

Dat de bestaande school meer aandacht geeft aan de „gepaste kundigheden", dan aan Christelijke en maatschappelijke deugden, dat zij meer let op kennis dan op karakter, op vorming van het hoofd dan van het hart, is een zoo alom erkende waarheid, dat ik mij en den lezer niet op zal houden met lange uitwijdingen daarover. Vruchtbaarder is het stil te staan bij de oorzaken en de middelen ter verbetering.

Als de oorzaak bij uitnemendheid vindt men in de groote pers zoowel als in allerlei gesprekken zeer vaak aangewezen de „schoolmeesterij" en de „vak-gewichtigheid," van docenten van eiken trap van ons onderwijs."

8

Sluiten