Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

GEESTELIJKE STROOMINGEN EN LEVENSVRAGEN

Chantepie de la Saussaye (P. D.) — Het Evolutiegeloof (Geestel. Stroomingen *

270—303).

Otto (R.) — Naturalistische und religiöse Weltansichten. Tübingen11909. Schwarz (H.) — Grundfragen der Weltanschauung. Leipzig. Soooer (A. I. de) — Naturalisme en levensfilosofie (Synthese IV. 6). Haarlem. y f 0,80.

Bcrtholet (A.) — Aesthetische und christliche Lebensauffassung. Tübingen.

Chantepie de la Saussaye (P. D.) — Het mystieke in onze

nieuwste letteren (Geest. Stroomingen2, 346—355). Dijk (Is. van) — Aesthetische en Ethische godsdienst (Gez.

Geschr. I 485—525). Dijk (Is. van) — Wat heeft men te verstaan onder een aesthetische

levensopvatting? (Gez. Geschr. 389—410). Haspels (G. F.) — Onze Literatuur en onze evangelieprediking.

Nijmegen 1898.

Weinel (H.) Ibsen, Björnson, Nietzsche. Individualismus und Christentum.

Tübingen 1908.

Windelband (W.) — Ueber Fr. Hölderlln und sein Geschick. (Praludien I 230—259). Windelband (W.) — Aus Goethes Philosophie. (Praludien I 168—190).

Sluiten