is toegevoegd aan je favorieten.

Individueel onderwijs en het Dalton-Plan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

In dit boekje heb ik gepoogd eene beschrijving te geven van het interessante, nieuwe onderwijs-stelsel, dat onder den naam van Dalton Laboratory Plan in Engeland in zeer korten tijd een groote verbreiding heeft verkregen.

Deze uiteenzetting heb ik vrijgehouden van technischpaedagogische bijzonderheden, lesroosters, uren-tabellen, statistische en andere gegevens over het Dalton-Plan.

Belangstellenden in deze technische bijzonderheden, vooral zij, die bij het onderwijs betrokken zijn, verwijs ik daarom verder naar een tweetal rapporten, die over het Dalton-stekel reeds verschenen zijn en waarvan men de titels op bl. 31 vermeld vindt.

Moge dit boekje er toe bijdragen aan de ideeën, die ten' grondslag liggen aan het Dalton-stelsel, in ons land ook buiten de onderwijskringen meerdere bekendheid te geven en daarvoor de belangstelling te wekken, die zij zoo ruimschoots verdienen. .

5