is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de rechtswetenschap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

RECHTSWETENSCHAP

Mr. J* VAN KAN,

Hoogleeraar te Batavia.

TWEEDE, HERZIENE DRUK. (Zesde tot achtste duizendtal).

HAARLEM

DE ERVEN F. BOHN 1925

TOT DE

DOOR