Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan gewend had, zonder mannelijke bescherming te slapen. Zij had aan haar slaapkamerdeur een heele verzameling geheimzinnige Amerikaansche veiligheidssloten laten aanbrengen, zoodat zij meer dan

eens zen niet wns Kon worden uit de verschillende wachtwoorden, en door de brandweer bevrijd moest worden. Zonder zich ook maar in het minst bewust te zijn van zijn booshartigheid, alleen om aan de behoefte aan sensatie van de oude dame tegemoet te komen, had Stuberle zich aangewend, in het koffiehuis alle bijzonder griezelige inbrekersverhalen voor zijn hospita uit de kranten te knippen. De veelvuldige gevallen van misdadige kamerbewo¬

ners, die bij voorkeur bij

weduwvrouwen hun intrek namen, waren door de beiden steeds met bijzonderen ijver besproken, zoodat het langzamerhand een veronderstelling geworden was, waaraan niet te tornen viel, dat niemand anders de opvolger van Stuberle zou kunnen worden, als hij, God beware, eens vertrekken zou, dan een verkapte roofmoordenaar. Deze vreeseljjke zekerheid maakte

8

Sluiten