is toegevoegd aan je favorieten.

Zelfstandig koken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Aan de Scholen voor Vrouwenarbeid te Rotterdam gevoelde men reeds geruimen tijd de behoefte aan een uniform kookboek, dat het dicteeren van de recepten kon doen vervallen en den kinderen bij het verlaten van de school kon worden meegegeven.

De Directrices dezer scholen verzochten ons daarom een, voor deze scholen geschikt boekje, samen te stellen, aan welk verzoek wij gaarne voldeden. Wij hopen dat dit boekje aan zijn doel mag beantwoorden en behalve bij het onderwijs, ook elders zijn weg mag vinden.

H. J. VAN DEINSE-Postma. A. Ch. H. DE VRIES.

Juli 1924.