Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de doode hand, den diefstal in het Straatje te Puth en de Vilders van Hoensbroek enz.

Nooit echter hoorden wij een volledig verhaal over deze bende.

Ik had het voorrecht met toestemming van den Minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen inzage te kunnen nemen van het zeer omvangrijke archief der Schepenbank en Heerlijkheid Schinnen. Daarin vond ik bevestigd het weinige, dat aangaande, die bende door de overlevering tot ons kwam, terwijl ik het geheel dermate interessant vond, dat ik niet kon nalaten (althans het te beproeven) van de uit die stukken gemaakte aanteekeningen zooveel mogelijk een volledig verhaal te schrijven.

Alhoewel het gebeurde schier 180 jaren geleden is, en de leden der bende hoofdzakelijk gerecruteerd werden uit de dorpen van het land van Valkenburg, Oostenrijksch partage, en wegens vertrek en afsterven, afstammelingen van de betrekkelijke familiën toch moeilijk zullen zijn aan te wijzen, zal ik de familienamen slechts met de beginletters noemen en enkel die familienamen voluit schrijven welke reeds in andere uitgegeven boeken en geschriften genoemd worden.

Om mijn verhaal volledig te maken laat ik voorafgaan eene beschrijving van de aanleidende oorzaken tot het ontstaan der bende, de beteekenis van de destijdsche justitie en van het tortuurstelsel met de straffen.

H. PIJLS, Burgemeester van Schinnen.

Sluiten