is toegevoegd aan je favorieten.

De voetbalwereld in karikatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

L. S.

Wie belangstelt in sport en wie aandacht schenkt aan de punten van overeenstemming of wel van toenadering op het gebied van sport en kunst zal met erkentelijkheid den naam Cocheret uitspreken. Hij toch is de man, de kunstenaar, die met zijn fijn-ontwikkeld oogde sportwereld bespiedt en dan, met de gave van zijn pen, in rake lijnen neerzet, wat hij door den bril der karikatuur heeft waargenomen.

De sport-karikaturen van Cocheret, in den loop der jaren verschenen in de Revue der Sporten, Sport in Beeld en De Sportkroniek, zijn zóó goed en hebben een zóó groot succes gehad, dat ik op de gedachte gekomen ben om ze — met goedvinden van den teekenaar en begrijpelijkerwijze ook met instemming van de leiders der periodieken, in welke ze gepubliceerd zijn, — te bundelen tot de keurverzameling, die hierachter volgt.

Ik heb gemeend hiermede de Sportwereld een kleinen dienst te bewijzen.

Met mijn dank aan den talentvollen teekenaar en aan den heer H. A. Meerum Terwogt, die bereid was de geestige bijschriftjes te schrijven, zend ik dit boekje de wereld in, met de overtuiging dat het zijn weg er wel zal vinden.

Rotterdam, Maart 1927.

3