Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

DE TOOVERVIOOL.

IV

Joep, daar stond de boer al op zijn beenen en hij danste — en danste — en danste — en dat tusschen de scherpe dorens, die zijn kleeren verscheurden en hem overal schramden.

En hoe graag hij ook wou ophouden, hij kon niet!

Hij danste maar, en danste maar door, en wie niet beter wist, zou gedacht hebben dat hij de grootste pret had.

„O Jan, Jan, — houd toch op met spelen — zie je? — Ik wil niet meer dansen, — en ik moet toch, — zie je?"

En hij sprong al hooger en hooger.

Jan speelde maar door. Hij dacht: „Zoo'n dansje zal den gierigaard goed doen, en die krabben kunnen hem ook geen kwaad — hij heeft al zooveel menschen geplaagd, laat dit nu zijn straf maar eens zijn."

En de boer riep alweer: „O Jan, Jan, houd toch op! — zie je? — Ik zal je alles geven, wat je maar wilt! Kijk eens hier — een beurs vol goud — zie je? — Die krijg je, als je ophoudt met spelen!"

„Zoo," dacht Jan, „nu is 't genoeg! Als die gierigaard mij zijn geld aanbiedt, dan moet hij werkeüjk erge pijn hebben — en dat is mijn bedoeling niet!"

En hij hield dadelijk op met spelen. „Goed, boer," zei hij, „geef mij die beurs maar! Dat geld kan ik goed gebruiken, want mijn drie stuiverstukken zijn al op! Maar \ is eigenlijk jammer, want nooit heb ik een mensch zóó mooi zien dansen als jij het kunt!"

De boer kwam nu met gescheurde kleeren en zijn gezicht, zijn hals en zijn handen vol schrammen, uit de braamstruiken te voorschijn, en gaf Jan de beurs. Maar 't is niet te beschrijven hoe hij zuchtte en steunde, toen hij van zijn lieve geld je afscheid moest nemen!

Jan nam kalm de beurs aan, stak ze in zijn zak en liep zingend verder, terwijl de boer op zijn karretje klom en brommend naar huis reed.

Telkens zei hij bij zichzelf: „Wacht maar, jongetje, ik zal je wel krijgen, zie je?"

En nadat hij zich thuisi gewasschen en verkleed had, nam hij zijn verscheurde kleeren over den arm en ging daarmee naar den rechter, om Jan aan te klagen.

Hij deed zoo'n gruwelijk verhaal van alles wat de jongen

Sluiten