Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Een schaterlach ging door de klas en op 't zelfde oogenblik begreep Max, dat hij, in z'n verstrooidheid, een grooten flater had begaan.

— „Best Max. En omdat Boerhaave dat standbeeld in Leiden is, blijf jij vanmiddag een half uurtje achter! Dan kunnen we eens over dat standbeeld praten!"

De stilte was teruggekeerd. De les ging door. Max zat ietwat verbouwereerd: hij had net met Karei en Freek afgesproken, om na schooltijd in vergadering bijeen te komen tot het uitwerken van de nieuwe plannen en nu smeet dit incident alles in de war.

— „Die lamme Boerhaave", dach-ie bij zich-zelf. „Hij kan voor mijn part de....I....V'

Maar dat was onbillijk van Max. Want wat kon Boerhaave er aan doen? De man was trouwens al heel wat. jaartjes dood.

Laat ik nu eerst zeggen, waar dit gebeurde. Het was in de derde klas van een H.B.S. voor jongens en meisjes in Rotterdam. En Max is' een der hoofdpersonen van de gebeurtenissen, die ik in dit boek ga beschrijven. Maar waarom zou ik niet aanstonds al die hoofdpersonen aan het publiek voorstellen? Dat is beleefd en boVendien, als ge een tooneelstuk ter hand neemt, zult ge zien, dat op een der eerste bladzijden ook al dadelijk het geheele ensemble vermeid staat. Laat ik dat dus eveneens doen: Personaedjen x).

Elly Verhage, bijgenaamd Nachtegaaltje

Max Doelestein, | Rookworst:

Freek Fransen, „ ; Pukkel.

'Van Oever, „ Lijn Tien

J) Zoo noemden onze vaderen de mede-spelenden; kijk b.v. maar voor in de drama's van Vondel. Ik had het ook deftiger kunnen zeggen: „Dramatis personae". Maar dat is Latijn. Brrrr.

Sluiten