Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Zoo'n gewone meid doet 't gewoon, maar zij doet 't anders en dus beter.

Met schuifelpasjes schrijdt ze langzaam verder; ze mag die hitte wel, 't is een zegen voor je oude botten... maar 't is nu wel wat erg. Terwijl ze den brief aan mevrouw geeft, zegt ze: „Ik geloof haast dat 't uit den Oost is, der zitte van die rare postzegels op — wel met de Koningin der op, maar toch niet zooals bij ons."

Koosje let altijd op alles en heeft overal commentaar op.

Mevrouw de Poort zet haar bril op breien kan

ze zonder, maar lezen niet, 't is vandaag te warm om te breien en ze zat eigenlijk zoo 'n beetje te suffen over een courant, die ze, juist om den ongebrilden staat van haar oogen, toch niet lezen kon.

„Hé," klinkt 't rustig verwonderd dan met iets

meer animo: „Nee.... maar.... wie zou dat nu gedacht hebben? Kijk eens, man wil je 'm voorlezen?"

„Als er ten minste geen geheimen voor de kinderen in staan," zegt Pa, geestig knipoogend.

„Juist niet, 'tis voor allemaal Gek hè, om dat

boven een brief te zetten."

Soerabaia, 14 Juni.

Lieve Allemaal

Hier ben ik nu, oom's petekindje! Dat is ook de eenige vlag, waaronder ik bij u kan binnenzeilen! Ik ken u geen van allen, weet niet eens, wie ik onder dat leelijke allemaal moet rekenen....

Sluiten