Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bop, Bep en Bram-me-tje moeten een bood-schap doen voor moe-der, héél ver het bosch door.

Ze moe-ten aard-bei-en bren-gen aan groot-moe, een hee-le mand vol.

Kijk, daar staat de mand. Het dek-sel is dicht.

Maar Bob zei: „Ik weet wat: Wij gaan poot-je ba-den in den plas." Bep-pie was een beet-je bang. Bram-me-tje niet.

Toen de-den ze hun klomp-jes uit. En hun kou-sen ook. En de mand zet-ten ze on-der de

8

Sluiten