Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Twaalfde Hoofdstuk.

Bladz.

Een Zeemanspreek 121

Dertiende Hoofdstuk.

De eed van het driemanschap 133

Veertiende Hoofdstuk.

Houw en trouw 145

. Vijftiende Hoofdstuk.

Een warme winterdag 158

Zestiende Hoofdstuk.

Geld, en geen spaarpot . 167

. Zeventiende Hoofdstuk, ttówif De Engelschen voeren den bezem in den mast . . 179

Achttiende Hoofdstuk. „Hij ruste nimmer onbeweent" 188

Sluiten