Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HET EINDE VAN LO'S BAKVISCHTIJD.

houd te voorkomen en zoo stoorde ze zich ook niet aan de weinig vleiende opmerkingen, die de straatjongens maakten.

„We hebben nog een minuut, verbeeld je, als we eens te laat kwamen. We moeten er toch bij zijn, als onze nieuwe held zich in de klas komt voorstellen," hijgde Lo onder 't harde loopen. „Op den eersten indruk komt 't aan."

Daarmee waren Floor en Stef 't volmaakt eens. De laatste maakte zich al zoo zenuwachtig, dat ze over een steen struikelde en bijna kwam te vallen. „Help!" riep ze in haar wanhoop, maar de twee anderen waren haar al vooruitgehold en hoorden den noodkreet niet. Gelukkig wist Stef zich nog op de been te houden, maar daarbij had ze 't ongeluk een deftige dame een flinken stoot tegen den arm te geven.

„Foei, foei, wat is de jeugd tegenwoordig toch onhebbelijk," Hoorde Stef haar mopperen, „inplaats van behoorlijk excuus te maken..." Steffy kon het mishandelde deftigheidje geen ongelijk geven, maar ze had nu onmogelijk tijd haar fout goed te maken. Voort holde ze, om de vriendinnen weer in te halen en dit kostte haar geen moeite, daar Floor opeens stilstond en beweerde, dat ze gewoon niet meer kön.

„Gelukkig, we komen op tijd," zei Lo tevreden, „en daar is het toch maar om te doen. Wat zeg je, Stef? Heb je pijn in je zij? 't Beste geneesmiddel is, er niet aan te denken."

„Dank je voor je raad,"* zei Steffy met een buiging. „Daar slaat 't negen uur, we zijn op 't nippertje, zeg! Maak voort jongens, die mantels en aanverwante artikelen houden nog zoo op."

.»Ja/' zuchtte Lo, de school binnenstuivend, „van nrijn jasje missen wel drie knoopen, dat helpt."

„En de mijne zijn er juist met ijzergaren aan genaaid!" gilde Floor, bang in al die drukte niet verstaan te worden.

„Stilte s. v. p. De lessen beginnen dadelijk, wat

Sluiten