Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

len, die even regelmatig als de jaargetijden, van achter den muur door eeuwig onbekende handen, met nooit falende zekerheid op dien weg geworpen werden.

Het was dan ook alleen toe te schrijven aan haar gebrek aan plaatselijke kennis, dat miss Patterson, de Engelsche secondante van de meisjeskostschool in Duurvoort, op een fraaien Juli-namiddag, de tijdelijk aan haar zorgen toevertrouwde Sliert van twee en twintig jonge dames langs het Instituut voor Jongeheeren den zijweg in liet slaan, welke langs het beruchte muurtje voerde.

Miss Patterson hield een zwarte parasol boven haar hoofd en voerde aan haar linkerhand de Benjamine van de school, een elfjarig meisje, aan wie ze af en toe iets vroeg in onverstaanbaar Hollandsen, waarop het kind trachtte te antwoorden in volkomen onbegrijpelijk Engelsen.

Ze keek vergenoegd rond in den schoonen zomerdag en luisterde even verstrooid naar 't opklinkend luidruchtig gedoe echter den muur, terwijl ze haar oog daarna met welgevallen liet weiden over de schaar meisjes, die twee aan twee in afdalende reeks van groot naar klein voor haar uit trippelden, met zacht gegiechel en gefluister.

Nochtans, geen afgekloven klokhuis, geen sinaasappelschil, geen dadelpit, zelfs geen sigaretteneindje zweefde over den muur, maar eensklaps dook daar boven uit een jongenshoofd zonder pet, dat een oogenblik van blijde verrassing sprakeloos bleef, dan zachte sisklanken en pssst-geluiden zond naar onzichtbare kornuiten beneden hem, waarop drie seconden later nog twee hoofden verschenen boven den steenen rand.

„Dag dames!" riep er een.

„Dag lieve schatjes!" juichte het tweede.

„Dag Dora.. dag snoes!" zei het derde.

Een onderdrukt gegiechel van twee en twintig meisjes volgde.

„Oh!., this is awful!" kreet miss Patterson, die met haar parasol omlaag, naar de drie hoofden keek met zooveel minachting, als ze in staat was tot uiting te brengen.

„Dag lieve miss.. how do you do?" riep nu het eerste hoofd.

„Dag miss.. houdoedelioedoe?" juichten de twee anderen.

Sluiten