Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

ten in 'n donkere sombere leerkamer? Waarom mocht hij niet veel meer buiten loopen en genieten van de zon, de dieren en de bloemen?

Ach ja, zóó was 't vroeger geweest, tijdens 't leven van z'n ouders.

Dikwijls vertelde de jonge Prins aan z'n gouverneur, hoe prettig hij vroeger leefde.

Z'n lieve moeder, die óók zooveel van de natuur hield, liet 'm heel vrij en z'n vader, 'n hartstochtelijk jager, dacht er niet aan om 'm binnen te houden.

En zoo had de jongen 'n zonnige heerlijke jeugd doorgebracht, één en al levend, voor z'n gezondheid. En toen de donkere avonden 's winters kwamen of sombere regendagen, leerde z'n moeder hem wat hij weten moest en dat ging wel langzaam, maar 't lukte toch.

Kort na elkander waren zijn ouders gestorven en 'n bloedverwante, de in zich zelf gekeerde gravin Winterfeld, trok als gebiedster Waldenheim binnen en toen, ja, toen was 't prettige leventje uit.

De gravin hield van stiptheid en heelemaal niet van drukte, rumoerig gelach en gestoei. En van die akelige honden wilde ze niet weten!

Ze eischte regelmaat in alles! ze kon

Sluiten