is toegevoegd aan je favorieten.

Waarom de torens zingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij klingelen en zij beieren, 't Is, of die vroolijke tonen, daar hóóg in de lucht, krijgertje met elkaar spelen. Snel volgen ze achter elkaar. Maar ze halen elkaar toch nooit in! Daarvoor zorgt de musicus bij het carillon wel!

Die laat die klanken op elkaar volgen, de een wat vlugger dan de ander.

En zoo laat hij den toren vaderlandsche liederen uitjubelen.

Natuurlijk begint het (pet af, jongens! ernstig, meisjes!) begint het met:

Wilhelmus van Nassouwen Ben ik van Duitschen bloed.

Hè, je kunt het niet laten, je moet méé-neuriën. Waarom begint de toren het allereerst het W i 1 h e 1 m u s te zingen?

Je zult zeggen: omdat het het Nederlandsche volkslied is! 't Is waar!

Maar daarom niet alléén.

Het is vandaag, 7 Februari 1926, een blijde, feestelijke dag voor onze geliefde Koningin, voor het Koninklijke Huis, voor het Huis van Oranje-Nassau.

En omdat het Nederlandsche volk en het Huis van OranjeNassau één is, lief en leed met elkaar hebben gedeeld en nóg deelen, daarom zingen de torens van Nederland hun hoogste lied.

Zij zeggen aan de Koninklijke Familie: één in vreugd en één in smart.

Vandaag: één in vreugd!

II.

O, als die torens spreken konden, wat verhalen zouden zij ons doen!

6