is toegevoegd aan je favorieten.

Waarom zenden wij ouders, onze kinderen naar de Montessori school?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die het gewone onderwijs „genoten" hadden. Terwijl toen ieder in haar omgeving vervuld was van het wonder dezer ontwikkeling, dacht zij zelf maar steeds aan die andere kinderen, de normale, en verbaasde zich erover, hoe weinig er van die gezonde, levenslustige kleinen te recht gekomen was. Ze begreep, dat er in hen van alles moest zijn onderdrukt, tegengehouden of in verkeerde richting geleid, en zag welk een groote en belangrijke taak haar wachtte, wanneer ze zich op het normale kind zou richten. Toen trok mevrouw Montessori zich terug en begon opnieuw te studeeren. Ze liet zich inschrijven als studente in de wijsbegeerte en studeerde ervaringszielkunde, opvoedkundige anthropologie, gaf lessen, bezocht scholen en vertaalde woord voor woord de werken van Séguin en Itard, om zich geheel van den geest dier schrijvers te doordringen. Nadat ze lang had gehoopt, haar gedachten en werkwijze bij normale kinderen te kunnen toetsen, kreeg ze daartoe een gelukkige gelegenheid. Signor Talamo, een volksvriend, had in Rome oude blokken huizen opgekocht en deze laten verbouwen tot frissche arbeiderswoningen. Aan de bewoners werd echter als eisch gesteld, dat de huizen netjes gehouden zouden worden, waarvoor zelfs premies werden uitgeloofd. Om de bewoners daarbij tegemoet te komen, kwam Talamo op het denkbeeld, alle kinderen van 3 tot 7 jaar samen te brengen in een speciaal voor hen ingerichte kinderkamer. Hij verzocht na mevrouw Montessori van deze „casa dei bambini" de leiding op zich te willen nemen. Daar begon zij vol vreugde en vertrouwen met haar proeven, en werd, al doende, versterkt in haar overtuiging, dat zwakzinnige kinderen zonder twijfel tot op zekere hoogte te ontwikkelen zijn, maar dat normale

4