is toegevoegd aan je favorieten.

Beheersversobering in onze Overheidsbedrijven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

raad meer in staat zou kunnen zijn om het geheele arbeidsveld, en vooral niet zooals het thans in details bewerkt wordt, te beheerschen.

Leest men de raadsverslagen aandachtig na, dan begrijpt men niet, hoe een Raad over zooveel detailkwesties wil oordeelen, ja, zelfs angst toont, dat hij zal worden gepasseerd!

En men vraagt van den Raad niet alleen het oordeel, neen, zelfs de beslissing!

De Raad behandelt de meest uiteenloopende vraagstukken; zeer eenvoudige en buitengewoon ingewikkelde. Men leest verslagen van ernstige discussies, waarvoor zelfs een vergadering van deskundigen zou terugschrikken. In één en dezelfde bijeenkomst worden behandeld het ambulantisme op de scholen en de koeltechniek; de arbeidsverzekeringen en de drie-fazenstroom; de kolenprijzen en de tuberculosebestrijding; de ammoniak-fabrikage en het armbezoek; de festivals en de rioleering; en dergelijke meer.

In het Raadsoverzicht van Amsterdam, in „de Telegraaf" van 16 November 1922 vonden we een zeer geestige typeering van dezen toestand, welke we hier laten volgen, omdat zij op een vermakelijke wijze den juisten toestand weergeeft:

„Past zulk een onhandig bij elkaar geveegd lichaam „als een Raad op de ingewikkelde problemen, die dezen „tijd rijk is? Is het niet min of meer zonderling, om „geen ander woord te gebruiken, dat een Zuurbier, „een Weiss, een Lisser, een van de vier dames om „geen anderen te noemen, hun wijsheid en hun „voor" „of „tegen" hebben te luchten over de meest ingrijpende, „de meest hemelbestormende, de meest ingewikkelde „vraagstukken, die zelfs de deskundigsten der deskundigen, die wethouder De Miranda er op nahoudt, „doen duizelen? En wat te zeggen van den onnoozelen „journalist, die dit alles heeft aan te hooren en er zijn „meening over moet zeggen?

„Heeft u verstand van steenkool, lieve lezer? Vermoedelijk alleen als de kachel brandt. Zoo'n gemeente„raad heeft er plotseling wél verstand van. En bakker „Stahle redeneert er over als een mijnwerker. Als een „mijnwerker over meel redeneerde, zou hij hem uitlachen. „Er zijn helaas geen mijnwerkers in onzen Raad. De