is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidswet 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 5 —

Voor de wet van den 20sten Mei 1922, S. 364, tot wijziging en aanvulling van de Arbeidswet 1919, zie men:

Bijl. Hand. 2" Kamer 1921/22, n°. 458, 1—26, 210.

Hand. 2« Kamer 1921/22, blz. 2512—2550, 2552—2577, 2610—2630, 2638—2675, 2678, 2702, 2706—2717.

Hand. le Kamer 1921/22, bladz. 1035—1045.

De alg. maatregelen van bestuur van 26 Mei

1922, S. 391, 31 Juli 1922, S. 474, 11 September

1923, S. 445 en 21 Februari 1924, S. 66.

De tekst der gewijzigde wet is vastgesteld bij besluit van den 21sten Juli 1922, S. 457.

Voor de wet van den 21sten November 1924, S. 515, tot wijziging van de artikelen 22, 25, 74, 75 en 83 der Arbeidswet 1919, zie men :

Bijl. Hand. 2e Kamer 1923/24, n°. 351, 1—8 ; 1924/25, n° 36, 1—3.

Hand. id. 1924/25, bladz. 35—50.

Hand. 1° Kamer 1924/25, bladz. 55—57, 74—80.

Voor de wet van den 21sten November 1924, S. 516, tot wijziging van artikel 26 der Arbeidswet 1919, zie men :

Bijl. Hand. 2e Kamer 1924/25, n°. 186, 1—6.

Hand. id. 1924/25, bladz. 305—307.

Hand. 1<= Kamer 1924/25, hladz. 61—64, 70— 74.

VERKORTINGEN :

M. v. T. Memorie van Toelichting.

M. v. T. w. „ „ ,, op het eerste

Wvjzigingsontwerp. V. V. Voorloopig verslag.

M. v. A. Memorie van Antwoord op het V. V. W. B. Werktijdenbesluit 1923.

R. B. Rusttijden- en Arbeidslijstenbesluit

1923.