is toegevoegd aan je favorieten.

Landarbeiderswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 6 —

Bladz-

aan de Gemeentebesturen betreffende toepassing Landarbeiderswet (inlichtingen van Kadaster en Hypotheken). (Bijv. Staatsblad n°. 90-) ... 103

26 Januari 1922, n°. 38, 4de afd. A aan de Gemeentebesturen betreffende Landarbeiderswet (bijzondere gevallen, als bedoeld in art. 4, 2de lid) 104

1 Februari 1922, afd. Generale Thesaurie, n°. 103. Rondschrijven •. van den Minister van Financiën aan de Gemeentebesturen, betreffende uitvoering der Landarbeiderswet (bóuwpremie en verplichting tot aflossing). (Byv. SOU. n°. 28.) ... 105

15 September 1923, afd. Generale Thesaurie n°. 30. Rondschrijven aan de Gemeentebesturen, betreffende de uitvoering Landarbeiderswet. (bijdrage '/ïo gedeelte), (Bijv. Slbl. n°. 200.) n 106

VEKKOETINGEN:

M. v. T. Memorie van Toelichting.

V. V. 2e K. Voorloopig Verslag van het afdeelingsonderzoek der 2° Kamer.

M. v. A. 2e K. Memorie van Antwoord op het voorloopig verslag van het afdeelingsonderzoek der 2e Kamer.

V. V. le K. Voorloopig Verslag der Oommissie van rapporteurs van de lc Kamer.

M. v. A. 1° K. Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Commissie van rapporteurs van de Ie Kamer.

Bijv. Stbl. Bijvoegsel tot het Staatsblad.

Gem. Stem. Gemeentestem.

A. B. Administratieve en rechterlijke

beslissingen.

W. B. A. Weekblad voor Burgerlijke Ad¬

ministratie. < W. G. B. Weekblad voor Gemeentebelangen.