is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

131

Programma

hun 17e levensjaar ten minste 6 jaar praktisch werkzaam zijn geweest in een smederij of machinefabriek, als werkman, teekenaar of constructeur.

De vereisohten zijn : , o. kennis van de Nederlandsche taal, te beoordeelen naar de te maken opstellen, van de lagere algebra tot en met de vierkant svergelijkingen, van het rekenen met be11 hulp van logarithmen, van de gonio - en de vlakke trigonometrie, van de beginselen der natuur- en der werktuigkunde als grondslagen voor de werktuigenkennis en de werktuigbouwkunde; 6. kennis van de vlakke en de ruimte-meetkunde, de beschrijvende meetkunde tot en met den bol, kegel en cylinder en hunne doorsnijdingen; kennis van de soheeve projectie;

c. kennis van de samenstelling en werkingswijze der voornaamste kracht swerktuigen als stoomketels, zuigerstoommachines, stoomturbines, verbrandingsmachines ; van de voornaamste arbeidswerktuigen als pompen en hijschwerktuigen ; van de onderdeelen waardoor beweging en arbeid worden overgebracht als assen, kussenblokken, tandwielen, riem- en enaarschijven, koppelingen ; van de voornaamste constructies uit het smidsvak als sloten, hekwerken, ankers, geheugen, ijzerconstructies, plaatwerken ;

o. kennis van de eerste beginselen der werktuigbouwkunde, toegepast op de berekening en constructie van schroef-, spie- en klinkverbindingen ;

e. kennis van de bereiding, de eigenschappen en de indeeling in soorten van het ijzer en van de methoden volgens welke de eigenschappen worden beoordeeld ; kennis van de eigenschappen van andere metalen, van brandstoffen, van smeer- en van pakkingmaterialen ; kennis van de metaalbewerking, zoowel uit de hand als met behulp van machines ;

/• kennis van de eischen van doeltreffend onderwijs in de vakken en aan de scholen waarvoor defee akte bevoegdheid geeft; geschiktheid om de verkregen kennis aan