is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k«9

Programma s

9. het ontwerpen van letters, monogrammen en opschriften.

[TOELICHTING. 1. deze teekening wordt gemaakt naar geornamenteerde stoffen; 4. deze schets zal bij het mondeling examen in anatomie dienen ter verklaring ; 5. deze schets wordt uitgevoerd op het

zwarte bord of op papier; 6. stof en materiaal voor de uitvoering door den candidaat te kiezen;

8. uit te voeren in inktlijnen en kleur;

9. uit te voeren voor een bepaald doel met aan te geven techniek;

Het examen in de onderdeelen o tot en met / geschiedt mondeling; in de onderdeelen d en ƒ bovendien door het maken van een opstel met schetsen, waarbij tevens op taal en stijl zal worden gelet.

Programma voor de akte Nxn.

Deze akte geeft bevoegdheid voor het onder wijs in de scheepsbouwkunde en in het rechtlijnig en het scheepsbouwkundig teekenen aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 der Nijverheidsonderwijswet. Om aan het examen te kunnen deelnemen, moet de candidaat na zijn 17de jaar ten minste 6 jaar praktisch werkzaam zijn geweest als scheepstimmerman, bij den bouw van schepen of op scheepsbouwkundige bureaux.

De vereischten zijn :

a. kennis van :

1. de analytische meetkunde in het platte vlak tot en met de kegelsneden en van die in de ruimte tot en met het platte vlak;

2. de beginselen der differentiaal- en der integraalrekening, en der methoden tot het oplossen der eenvoudigste differentiaalvergelijkingen;

een en ander als grondslag der theoretische en toegepaste mechanica en der theoretische scheepsbouwkunde ;

b. kennis van de theoretische en toegepaste mechanica met toepassing der analyse in verband met den scheepsbouw;