is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Programma's

TOELICHTDfO.

I a. een en ander wordt geëxamineerd in verband met het ambacht;

I b. er wordt eenige kennis verondersteld van de wijze waarop materialen verkregen worden, in verband met naam en eigenschappen ; dit onderdeel wordt geëxamineerd aan de hand van materiaal enz. en tevens in verband met onderdeel a ;

I«. hieronder valt ook het bijbehoorend drijf•■' werk; voorts wordt eenig begrip van den electromotor verondersteld; dit onderdeel wordt geëxamineerd aan de hand van gereedschap enz. en afbeeldingen en tevens in verband met onderdeel o;

I e. dit onderdeel wordt, voor zooveel noodig, I aan de hand van afbeeldingen geëxamineerd ;

/• de uitvoering in potlood, in behoorlijk gei sohatte verhoudingen en met de noodige maten, welke eerst na het schetsen opgenomen en ingeschreven worden. Het examen in de onderdeelen o tot en met e geschiedt mondeling, zoo noodig met vaardig uit te voeren schetsen op het schoolbord; in de onderdeelen c en d bovendien door het maken van een opstel in verband met de eischen in onderdeel a omschreven.

Programma voor de akte Ni.

Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven van onderwijs in het instrumentmaken en in de praktijk van de electrotechniek aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 der Nijverheidsonderwijswet. Om aan het examen te kunnen deelnemen, moet de candidaat na zijn 17de jaar ten minste 6 jaar praktisoh werkzaam zijn geweest, waarvan ten minste 2 jaar als instrumentmaker en ten minste 1 jaar als monteuislectricien.

De vereisohten zijn : h kennis van de Nederlandsche taal in verlband met de te maken opstellen; van de s«t#, Wiskunde; van de natuur- en werktuigkunde voor zoover deze voor de kennis van D de electrotechniek in deze akte noodig is ; L, kennis van de verschillende grondstoffen,

II welke in het vak van den monteur-electrii cien en van den instrumentmaker gebruikt