is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

218

d. eenige kennis van heraldiek en kleurenleer ;

e. grondige kennis van het berekenen van hoeveelheid en prijs van het onder 2 van onderdeel j genoemde;

t. eenige kennis van de inrichting van leerlokalen en ateliers, van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen, alsmede van eerste hulp bij ongevallen;

g. eenige kennis van administratief beheer;

h. kennis van de eisohen van doeltreffend onderwijs in de vakken en aan de scholen waarvoor deze akte bevoegdheid geeft; geschiktheid om de verkregen kennis aan een groep van leerlingen mede te deelen; een en ander in verband met het bepaalde in art. 38 der wet;

j. vaardigheid in:

1. alle voorkomende technieken op onaigedeelde en afgedeelde stof;

2. alle voorkomende technieken waardoor stoffen ontstaan;

3. het opmaken en afwerken van verschillende voorwerpen;

4. het ontwerpen van een eenvoudige versiering voor een gegeven bestemming in voorgeschreven techniek, alsmede het maken van een werkteekening in kleur van een gedeelte van het ontwerp ;

5. het schetsen naar een te versieren voorwerp of kleedingstuk en het uitslaan der te versieren onderdeelen ;

6. het teekenen van letters, waardighsids- en rangteekens, het samenstellen van monogrammen, en het op stof brengen van een teekening.

TOELICHTING.

c. in verband met de uitvoering van een gedeelte van het onder 4 van onderdeel j

gsnoemde;

j. 2. breien, haken, knoopen, eenvoudige weeftechnieken, Egyptisch vlechtwerk, genaaide guipure, kloskant (torchon en cluny), alles te werken naar staal of teekening; 5. zoowel op papier als op zwart bord; Hst examen in de onderdeelen a, h g en h geschiedt schriftelijk en mondeling; in de