is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 414 -

3- Tot «j^n^^^W'

hebben bereikt. „rholen. als bedoeld

in artikel 11, tweeae 11u, bijzonder regel alleen toegelaten zij,^ Stolen voor zooveel de aan het ontown^P ig be. verwante hoofdvakken betrelt e. wordt

kW eener hoo-

g6?orl^aldt groepen van schden voor middelbaar X^^^^ welke SC faf Kpaüngen van het tweede

lid van dit artikel. bedoeld in artikel

Tot een avondschool heid8onderwns11, eerste^id onder o «nv ^ wet, worden niet "f ^it bezoeken, school voor ^nhtleerUngn kasteloos wordt 4. Alvorens een 'eemng emeentetoegelaten, overtuigt hrt f^erm0|endJleid, bestuur zich van <aie» f verz0rgers.

zoomede van die zflner oude 5ijke Alvorens e^t Sfeld wordt toegelaten, betalmg van het scno°ib eentebestuur zich overtuigt het school- of gerneenM van de minvermogendheid oer bedoelde personen. doet, bij de Het.school- of gem^ Verantwoording indiening ^^^Ster van bet aantal opgave aan Onzen ™n ltst.naar de

leerlingen, dat fchoolgeldhefflng. onderscheidene ^dragen ?e sfhoolgelden

dering ^ leer^okten leraren en een verdirecteur, de het^en gemeentetegenwoprdiger van het scnoo

bestuur. wnTdt niet aan meer dan.

6. In één lokaal wordt nvbi gebjk ééne klasse of door meer dan ^eeraa g^ onderwns gegeven, t^zij 'n " J ^

met toestemming van unzen

7. Voor directeur, leeraren .™ heidsscholen

^goedkeuring van Onzena~foorsohl.iften 8. Met macritnemmg w«T het verder der instructie gedragen de leerare^ ^ personeel zich in f^,"1^ der school beof op de inwendige hmshoumug den

trekking ^^^iX^^*- wat de directeur, behoudens hooge Minister, en Rijksscholen aangaat, op unzen