is toegevoegd aan je favorieten.

Vleeschkeuringswet S. 1919, no. 524

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 83 —

goedgekeurd onder voorwaarde van sterilisatie :

1. bij uitgebreide verweekingshaarden ;

2. indien verschijnselen eener versche bloedinfectie bestaan of deze niet met zekerheid kan worden uitgesloten.

Opmerking. Van vleeschvierendeelen waarvan de regionnaire lymphklieren slechts oude tuberculeus verkaasde of verkalkte haarden bevatten, en in geval van beentuberculose worden, bijaldien de bovenvermelde gevallen kunnen worden uitgesloten, onderscheidenlijk de tuberculeus verkaasde of verkalkte lymphklieren en alle beenderen uitgesneden en vernietigd.

Niet afgekapselde tuberouleuse verweekingshaarden en stralige verkazing moeten als eene aanwijzing gelden voor een bijzonder onderzoek naar het aanwezig zijn van eene versche bloedinfectie.

Versche bloedinfectie wordt o.m. gerekend te bestaan bij :

o. zwelling of ontsteking der vleeschlymphklieren gepaard aan rijkdom van tuberkelbacillen;

6. aanwezigheid van miliaire haarden in vleeschlymphklieren of parenohymateuse organen.

VLEKZIEKTE DER VARKENS

afgekeurd .*

indien uitgebreide veranderingen in huid, spier- en vetweefsel en in de ingewanden worden aangetroffen ;

goedgekeurd onder voorwaarde van sterilisatie :

indien de veranderingen minder ernstig zijn en ook in geval van in nood gedood, geen andere dan vlekziekte-bacillen worden aangetroffen.

Opmerking. Onder vlekziekte worden hier niet begrepen de gevallen welke zich uitsluitend bepalen tot z.g. netelroos (urticaria) en de endoearditis verrucosa.