is toegevoegd aan je favorieten.

Vleeschkeuringswet S. 1919, no. 524

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 160 —

lste lid, van bovengenoemde wet aan te wijzen de gemeente Boxmeer, doch alleen voor aldaar geëntreposeerd vleesch.

's Gravenhage, 21729 Januari 1924. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, Voor den Minister, De Secretaris-Oeneraal, A. L. Scholtens. De Minister van-Financiën, Voor den Minister, De Secretaris-Oeneraal, de Jonge.

Beschikking van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 27 Maart 19Z4, Nederl. Staatscour. n°. 65, tot nader aanvulling van de ministerieele beschikking van 26 Mei 1922 (Nederl. Staatscour. n° 103) tot uitvoering van art. 22 van het Kon. besluit van 26 April 1922, S. 225. De Minister van Arbeid, Handel en Nijver-

h<Geiet op artikel 22 van het Koninklijk besluit van 26 April 1922 (Staatsblad n°. 225), houdende voorschriften tot uitvoering van de artt 27, 28 en 29 der Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524), gewijzigd bij de wet van 18 Mei 1922 (Staatsblad n°. 305);

Bepaalt: , A. ten aanzien van vleesch, ingevoera langs het eerste kantoor Zutphen :

lo keuring van bedoeld vleesch mag slechts plaats hebben in het koelhuis „De Landbouw of in het gemeentelijk keurlokaal;

9o indien keuring in het koelhuis „ue Landbouw" plaats heeft, moet bedoeld vleesch worden vervoerd: '. ■ *_L_I

o. bij aanvoer per spoor: rechtstreeks naar het koelhuis; TT

6. bij aanvoer per boot: langs IJsselkade, Havenstraat en Parkstraat;

30. indien keuring in het gemeentelijk keurlokaal plaats heeft, moet het vervoer plaats

he«. bij 'aanvoer per spoor: langs Overweg, Coehoornsingel en Berkelsingel;

6 bij aanvoer per boot: langs IJsselkade, Stationsplein, Rozengracht, Overwelving en

BiJLentef aanzien van vleesch, ingevoerd langs het eerste kantoor Zaandam :

lo. keuring van bedoeld vleesch mag slechts plaats hebben in het gemeentelijk slachthuis,

2o bedoeld vleesch moet worden vervoerd :

o. bij aanvoer per spoor: langs Stationsstraat, Westzijde, Zuidereinde van Koog a/d Zaan, Boerejonkei straat en Slachthmsstraat;

6. bij aanvoer per boot: langs Steiger Z,aandamsche Stoomvaartmaatschappij, Damplem,