is toegevoegd aan je favorieten.

Vleeschkeuringswet S. 1919, no. 524

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 154 —

burg, Breda, Eindhoven, Harlingen, Deventer en Almelo.

Onze Minister van Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit. Het Loo, 24 Mei 1922.

WILHELMINA. De Minister van Arbeid, Aalberse.

Besluit van 24 Mei 1922, n°. 79 (Nederlandsche Staatscourant n°. 103), houdende voorschriften voor het onbruikbaar maken voor voedsel voor mensch en dier van bij invoer afgekeurd vleesch, bedoeld in artikel 29, tweede lid, der Vleeschkeuringswet, Staatsblad 1919, n°. 52^. Wu WILHELMINA, enz. Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid van 19 Mei 1922, n°. 388 E, Afdeeling Volksgezondheid;

Gelet op artikel 29 van de Vleesohkeuringsw et, Staatsblad 1919, n°. 524;

Hebben goedgevonden en verstaan : te bepalen :

Eenig artikel.

Het onbruikbaar maken van vleesch geschiedt door behandeling in een destructor of door, na verkleinen, het vleesch te vermengen met dierlijke olie, kalk, carbol, creoline, saprol of andere, met goedkeuring van den hoofdinspecteur, belast met het toezicht op de naleving der Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524), aan te wenden stoffen.

Onze Minister van Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Nederlandsche Staatscourant zal worden geplaatst.

Het Loo, 24 Mei 1922.

WILHELMINA. De Minister van Arbeid, Aalberse.