is toegevoegd aan je favorieten.

Vleeschkeuringswet S. 1919, no. 524

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

156

baar Slachthuis wordt vervoerd om te worden onderworpen aan het onderzoek, bedoeld in bovengenoemd wetsartikel, en onder voorwaarde, dat de aanvoerder, vóórdat het vervoer aanvangt, toestemming voor dat vervoer heeft gevraagd en ontvangen van den Bij kskeuringsveearts.

Arnhem, Openbaar slachthuis.

Amsterdamsche weg, WUlemsplein, Bovenbeekstraat. Land v. d. Markt, Koningstraat, Markt, Hofstraat, Marktstraat, Ooststraat, Nieuwe Kade.

Breda, Gemeentelijk keurlokaal. 1

Stationsweg, Terheijdenstraat, Mauritssingel, Nassau-singel. Boschstraat, Boschstraat, Catharinastraat, St. Annastraat.

Deventer, Gemeentelijk keurlokaal. Keizerstraat, Brink, Zandpoort.

Eindhoven. *

Groningen, Openbaar slachthuis.

Stationsplein, Stationsweg, den weg langs het Verbindingskanaal Winschoten-Hoornsche diep. Verlengde Oosterstraat, Rademarkt, Steentilstraat, Binnen- en Buitendamsterdiep.'s-Gravenhage, Openbaar slachthuis.

o. stationsemplacement H. IJ. S. M. Waldorpstraat, lste Waldorpdwarsstraat.

6. stationsemplacement S. S. Weteringkade, Rijswijksche plein, Viaduct, Waldorpstraat, lste Waldorpdwarsstraat. Haarlem, Openbaar slachthuis.

Westergracht, Leidsche vaart, Wilsonplein, Raamvest, Gasthuisvest, Kampersingel, Onze Lievs Vrouwegracht, Antoniestraat, Sohalkwijkerstraat, Dubbele Buurt,|Slaohthuisstraat.'s- Hertogenbosch, Openbaar slachthuis.

Stationsplein, Koninginnelaan, Emmaplein,

1 Vleesoh, hetwelk te Breda van af de Rijksgrens wordt ingevoerd, mag binnen die gemeente slechts vervoerd worden langs de volgende wegen : Coehoornstraat (Terheydensche weg), ïerheydenstraat, Mauritssingel, Nassau-singel.

1 De aanwijzing als „eerste kantoor" van Eindhoven is ingetrokken bij beschikking van den Minister van Arbeid en van Financiën ■ld. 31 October/6 November 1924, Ned. Staatscourant n°. 218.