is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet 1919, S. No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 101 —

b. Duplex-karton.

1. Eerste soort.

1°. Vezelsamenstelling : éen zijde houtvrij, andere zijde willekeurig.

2°. Breeklengte 2000 en 1500 M. resp. bij karton van onder en van boven 250 gr. per M'.

3°. Minimum-rek 2 en 1 pCt.

4°. Lijmvastheid groot.

2. Tweede soort.

1°. Vezelsamenstelling willekeurig. 2°. Breeklengte 1800 M. onafhankelijk van het gewicht per M!.

3°. Minimum-rek 1 pCt. 4°. Lijmvastheid vrij groot. O. Hout- en leerbord.

0. Wit houtbord.

1°. Vezelsamenstelling zuivere houtstof. 2°. Niet bezwaard, maximum-aschgehalte 2 pCt. 6. Bruin leerbord.

1°. Vezelsamenstelling zuivere bruinslijp. 2°. Niet bezwaard, maximum-aschgehalte 2 pCt.

Kopieer- en doorslagpapier.

1. Papier om lang te bewaren.

1°. Vezelsamenstelling zuiver linnen of katoenen lompen of daarmede gelijkstaande

vezels.

2°. Breeklengte in zwakke richting minstens 3000 M.

2. Papier om niet lang te bewaren.

1°. Vezelsamenstelling willekeurig, doch houtvrij.

2°. Breeklengte in zwakke richting minstens 2500 M.

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Maart 1922 {Staatsblad n° 109).

Ons bekend, .De Minister van Arbeid, Aalbebse. De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, H. A. van IJsselsteutk. •

Beschikktno van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 14 Mei 1923, Ned. Staatscour. n°. 93, tot aanwijzing van laboratoria tot onderzoek van monsters van papier. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid :