is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet 1919, S. No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 180 —

rende 8 minuten in het kokend waterbad te verwarmen. Een intensieve blauwkleuring toont rietsuiker aan. Bij positieve bevinding wordt de rietsuiker als volgt quantitatief bepaald. 150 oM*. der oplossing, onder o verkregen, worden in een maatkolf van 200 cM*. gebracht en alkalisch gemaakt door toevoeging van 7.5 M3. eener 4 normaal natronloog. De kolf met inhoud wordt daarna l*/4 uur in een kokend waterbad verhit, waarbij het water in het bad ten minste even hoog moet staan als de oplossing in de kolf. Na afkoeling wordt een druppel eener phenolphthalelneoplossing, dan druppelsgewijs ijsazijn toegevoegd, totdat een zwak zure reactie is ontstaan. Vervolgens wordt 5 cM3. half basisch loodacetaatoplossing toegevoegd, tot de maatstreep met water aangevuld, krachtig omgeschud en gefiltreerd. Aan het heldere filtraat wordt 1 g. dinatriumphosphaat toegevoegd, daarna geschud en gefiltreerd. Is het filtraat niet helder, dan wordt, na toevoeging van een paar stukjes filtreerpapier, weer geschud en afgefiltreerd. 100 cM3. van het filtraat worden in een maatkolf gebracht, een druppel eener methyloranjeoplossing en zooveel zoutzuur van 25 % toegevoegd, dat de kleur duidelijk rood is. Daarna worden 2 cM3. normaal zoutzuur toegevoegd, geïnverteerd gedurende 30 minuten in een kokend waterbad, afgekoeld en geneutraliseerd met natronloog ; daarna wordt met water bij 15° C. aangevuld tot de maatstreep en van deze oplossing het reductievermogen bepaald ten opzichte van koperproefvocht op de wijze als in de bijlage behoorende bij het suiker- en stroopbeshüt en het jam-limonadebesluit onder glucose-invertsuiker is aangegeven. Het gehalte aan invertsuiker wordt door vermenigvuldiging met 0.95 tot rietsuiker omgerekend.

Het in water oplosbaar gemaakt zetmeel is het verschil van het gehalte bij ö en c verkregen.

LIJST VAN BEAGENTIA.

1 Aether (C2H5)„Ó. Soortelijk gewicht 0.721, kookpunt 34.5°—35.0° C.

Aceton, welke vrij van aldehyde moet zijn. Soortelijk gewicht 0.8.

1 Buiten invloed van het licht bewaren.