is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet 1919, S. No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 315 —

of kennelijk als een der waren, in een der artikelen 1 tot 7 van dit besluit bedoeld, voorhanden is, moet voldoen aan de eischen, aan laatstbedoelde waar bij dit besluit gesteld.".

V. In het Vleesohwarenbeeluit, Staatsblad 1924, n°. 315, wordt na artikel 9 ingevoegd een nieuw artikel, luidende als volgt:

„Artikel 9a. De waar, die door een opschrift of op eenige andere wijze wordt aangeduid als of kennelijk als een der waren, in artikel 2 van dit besluit bedoeld, voorhanden is, moet voldoen aan de eischen, aan laatstbedoelde waar bij dit besluit gesteld."

VI. In het Vleeschextraotenbesluit, Staatsblad 1924, n°. 428, wordt na artikel 9 ingevoegd een nieuw artikel, luidende als volgt:

„Artikel 9a. De waar, die door een opschrift of op eenige andere wijze wordt aangeduid als of kennelijk als een der waren, in artikel 1 van dit besluit bedoeld, voorhanden is, moet voldoen aan de eischen, aan laatstbedoelde waar bij dit besluit gesteld.".

VII. In het Cacao- en Chocoladebesluit, Staatsblad 1924, n°. 478, wordt na artikel 9 een nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt:

„Artikel 9a. De waar, die door een opschrift of op eenige andere wijze wordt aangeduid als of kennelijk als een der waren, in een der artikelen 2 of 3 van dit besluit bedoeld, voorhanden is, moet voldoen aan de eischen, aan laatstbedoelde waar bij dit besluit gesteld.".

Vm. In het Koffie- en Theebesluit, Staatsblad 1925, n°. 13, wordt na artikel 16 ingevoegd een nieuw artikel, luidende als volgt:

„Artikel 16a. De waar, die door een opschrift of op eenige andere wijze wordt aangeduid als of kennelijk als een der waren, in eender artikelen 1, 2, 3 of 4 van dit besluit bedoeld, voorhanden is, moet voldoen aan de eischen, aan laatstbedoelde waar bij dit besluit gesteld.".

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Soestdijk, den 31sten Juli 1926. _ „. WILHELMINA. üe Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, J. R. Slotemakek de Bbuïne.

(Uitgeg. 23 Aug. 1926.)

Besluit van den 4den Augustus 1926, S. 292, tot wijziging van het Melkbesluit (Staatsblad 1925, n». 256). Wij WILHELMINA, enz. Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 4 Juni 1926 n°. 337 D, Afdeeling Volksgezondheid;

Gelet op het Melkbesluit, Staatsblad 1925, n°. 256;

Gezien het advies der Commissie, bedoeld m artikel 17 der Warenwet, Staatsblad 1919,