is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet S. 1919, No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 115 —

van 4 Augustus 1023 (Staatsblad n°. 391), toestemming om het hieronder a ngeduide watermerk :

te mogen aanbrengen op de papiersoort, waarvan 10 monstervellen, dit watermerk vertoonende, bij dit verzoek zijn gevoegd.

Deze papiersoort beantwoordt aan de volgende omschrijving:

De redenen, welke naar zijne (hare) meening grond zouden kunnen opleveren tot het bij uitzondering verleenen dezer toestemming, zijn de navolgende :

19

(Handteekening.)

De gevraagde toestemming is verleend bij

JC. B. van . „ n°. , ,„ ,

waarvan aanteekening en inschrijving is gedaan op , onder nummer. ,

in het daarvoor bestemd Openbaar Register, dat gehouden wordt door den Voorlichtingsdienst ten behoeve van den Vezelhandel en de Vezelnijverheid.

Een van het watermerk en het zegel van den dienst voorzien vel is aan dit stuk gehecht.

: 19

(Onderteekening.) (Stempel van den dienst.)

Behoort bij beschikking van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 30 Juli 1024, n°. 7641, Afdeeling Handel en Nijverheid.

Besluit van den 6den Maart 1924, 8. 96, tot toepassing van de artikelen 14 en 15 der Warenwet (Staatsblad 1919 n°. 581) ten aanzien van suiker en stroop, zooals dit is gewijzigd bij besluit van 31 Juli 1926, S. 281. Wij WILHELMINA, enz. Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, van 16 Juli 1923, n°. 101 D, afdeeling Volksgezondheid;

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581);

Den Raad van State gehoord (advies van 16 Oetober 1923, n°. 44);