is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet S. 1919, No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 131 —

buis gemengd met zand en sterk zwavelzuur en de dampen opgevangen in een druppel water, die aan een glasstaaf in de buis hangt. Wordt de druppel troebel dan wijst dit op de aanwezigheid van fluoor. De druppal wordt daarna op een voorwerpglas samengebracht met natriumchloride. Bij aanwezigheid van fluoorverbindingen zijn de kenmerkende kristallen van natriumfluoorsilicaat bij microscopisch onderzoek waar te nemen.

6. 100 cm* der oplossing worden na aanzuren met verdund zwavelzuur met stoom gedestilleerd tot ongeveer 50 cm8 zijn overgegaan. Van deze vloeistof worden 5 cm3 met 2 cm3 formalinevrije melk en 7 cm8 zoutzuur (s.g. 1,124), welke op 100 om8 0,2 cm3 eener 10 percentige ferrichloride-oplossing bevat, gedurende een minuut gekookt. Bij aanwezigheid van formaldehyde kleurt de vloeistof zich violet.

In de rest worden na toevoeging van alkali tot zwak zure reactie de volgende proeven op mierenzuur verricht:

1°. koken na toevoeging van zilvernitraatoplossing : afscheiding van zilver; *

2°. koken na toevoeging van mercurichlorideoplossing: afscheiding van wit mercurochloride;

3°. microchemisch kan mierenzuur worden aangetoond in den vorm var lood- of ceriumzout.

c. Men voegt bij ongeveer 25 cm3 der oplossing in een Erlenmeyerkolf een weinig zwavelzuur, sluit de kolf met een kurk, voorzien van een met kaliumjodaat-zetmeeloplossing bevochtigde papieren strook en verwarmt op het waterbad. Bij aanwezigheid van zwaveligzuur wordt het papier aanvankelijk blauw gekleurd.

2. Quantitatief onderzoek.

a. Salicylzuur en benzoëzuur.

Een voldoende hoeveelheid, ten minste 50 g van de waar, wordt sangezuurd met verdund zwavelzuur of phosphorzuur en quantitatief geëxtraheerd (b.v. door perforatie gedurende 5 uur met benzol op de vrije vlam).

a. Benzoëzuur aanwezig, salicylzuur afwezig.

De benzoliscbe oplossing wordt één of tweemaal met 5 cm3 koud water in een kleinen scheitrechter gewasschen, het waschwater verwijderd en daarna getitreerd met lf N i00g