is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet S. 1919, No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 189 —

geneeie mnoua van ae glazen duis mee oenuip

van 25 procentig zoutzuur overgebracht in een maatkolf van 100 cm". Na toevoeging van een weinig beenkool en infusoriënaarde I wordt de vloeistof met zoutzuur van 25 procent [aangevuld tot de maatstreep, gefiltreerd door ; een droog filter en direct gepolariseerd. 1 Bij gebruik van een 200 mm buis en 25 g der vleeschwaar wordt de procentische hoeveelheid zetmeel gevonden door de draaiing uiti gedrukt in booggraden te vermenigvuldigen met 0.99.

LIJST VAN REAGENTIA. 1 Aether. (GJB.t)tO. Soortelijk gewicht 0.720. Kookpunt 34.50—35° c.

* Broomwater. Een verzadigde oplossing van broom in water. Ferrichloride. Een oplossing van 9 g FeCl3 | + 6 H,0 in water tot 100 cm8 (N). | . Glycerine. 96—98 % C3H6(0 H)„. Soortelijk

■ gewicht 1.26. Refractie: nj bij 17.5° o.: 11.4667—1.4698.

Ioodoplossing. Een oplossing van 1.27 g iood en 2 g kaliumiodide in water tot 100 cm8

m N).

Mercurichloride. Een oplossing van 6.77 g lEgCl, en 2.93 NaCl in water tot 100 cm8 (Vz N).

Petroleumaether. Moet destilleeren beneden

■ 60° c. Worden 50 cm3 gemengd met 10 g vaste paraffine en de petroleumaether op het kokend waterbad verdampt, dan mag de paraffine geen gewichtsvermeerdering ondergaan.

|ï Zand. Met zoutzuur gewasschen en gegloeid zand.

Zwavelzuur. 94—96 % H,SO€. Soortelijk j gewicht 1.837—1.840.

I I 1/10 N Loog. Een koolzuurvrije oplossing van kaliumhydroxyde of natriumhydroxyde

[ in zooveel water, dat 25 cm8 der oplossing 26 cm3 1/10 N oxaalzuur ter neutralisatie vereischen.

Behoort bij het Vleeschwarenbesluit van 20 Juni 1924, Staatsblad n°. 315.

Mij bekend. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, Aalberse.

1 Buiten invloed van het licht bewaren.