is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet S. 1919, No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 209 —

7. Andere bestanddeelen dan oliën, suiker, stroop, lijm of arabische gom mogen op de koffie niet zijn aangebracht.

9. Gemalen koffie moet voldoen aan de volgende eischen:

1. Aan de eischen in artikel 8 onder 3, 4 en 5 gesteld.

2. Het watergehalte mag niet hooger zijn dan 8 %.

3. Verontreinigingen mogen niet dan in sporen aanwezig zijn.

10. Koffie-extract moet voldoen aan de volgende eischen :

1. Het extractgehalte mag niet lager zijn dan 6 %.

2. Het gebalte aan coffeïne, uitgedrukt op 100 gram watervrij extract, mag niet lager zijn dan 2,5 %.

3. Andere bestanddeelen, dan die van koffie afkomstig, moeten afwezig zijn.

11. Peekoffie moet voldoen aan de volgende

eischen :

1. Het aschgehalte mag niet hooger zijn dan 10 % van de droge stof.

2. Het zandgehalte mag niet hooger zijn dan 3 % van de droge stof.

3. Het extractgehalte mag niet lager zijn dan 58 % van de droge stof.

4. Het watergehalte mag niet hooger zijn dan 16 %.

5. Vreemde bestanddeelen, behalve een geringe hoeveelheid olie of vet, moeten afwezig zijn.

12. Cichorei moet voldoen aan de volgende eischen:

1. Het aschgehalte mag niet hooger zijn dan 8 % van de droge stof.

2. Het zandgehalte mag niet hooger zijn dan 3 % van de droge stof.

3. Het extractgehalte mag niet lager zijn dan 66 % van de droge stof.

4. Het watergehalte niet hooger dan 27 %.

5. Vreemde bestanddeelen moeten afwezig zijn.

13. Kofffeslroo'p moet voldoen aan de vol¬

gende eiscben:

Het aschgehalte mag niet hooger zijn dan 12,5 % van de droge stof.

2. Het extractgehalte mag niet lager zijn dan 70 % van de droge stof.