is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet S. 1919, No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 258 —

, Gelet op de artt. 14 en 15 der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581);

Den Raad van State gehoord (advies van 21 Juli 1925, n°. 47) ;

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 29 Juli 1925, n°. 658 D, afdeeling, Volksgezondheid ;

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen :

Art. 1. Dit besluit verstaat onder:

Zeep het product, verkregen door het verzeepen van vetten en'of vetzuren, dat als karakteristiek bestanddeel de alkalizouten der hoogere vetzuren bevat en al of niet met eenige verzeepte hars kan zijn vermengd en al of niet kan zijn uitgezouten;

Zachte Zeep, alle zeep die niet verkocht wordt j in den vorm van stukken, schilfers, vlokken, poeder of vloeistof;

Harde Zeep, alle zeep, die verkocht wordt in den vorm van stukken, schilfers, vlokken of poeder;

alles voor zoover in den handel gebracht of voor den handel bestemd.

2. 1. o. De aanduiding Soda (krisial-l soda, fijne soda, grove soda) mag uitsluitend worden gebezigd voor het produot, dat bestaat uit kristalwaterhoudend natriumcarbonaat en waarvan het gehalte aan watervrij natriumcarbonaat tenminste 36 % bedraagt. *

6. De aanduiding Gecalcineerde Soda of Sel\ de Soude mag uitsluitend worden gebezigd :

a. voor de waar, die zich bevindt in een verpakking, welke minder dan 2% K.G. bevatJ indien het gewicht van het watervrij natriumcarbonaat in die waar ten minste 95 % be-j draagt van het werkelijke gewicht of van haar oorspronkelijk gewioht, indien dit laatste op de buitenzijde der verpakking in kilogrammen

* Bij circulaire n°. 85 D, afd. V, van 7 Februari 1927, heeft de Minister van Arbeid, Handel en Hij verheid, te kennen gegeven, dat fcet ."uitoefenen van invloed van de zijde der Keuringsdiensten bij de fabrikanten, ten eindt te komen tot het al of niet bezigen op de verpakking van een waar van eenige aanduiding, in geval een op de Warenwet berustend K. B. de vrijheid laat tusschen verschillende aanduidingen te kiezen, in strijd is met den geest van art. 14 der Warenwet.