is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet S. 1919, No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 879 —

ingetreden, nagegaan, of in de liesklieren, de bwk- of borstorganen tuberculeuze veranderingen aanwezig zijn.

In dekglaspreparaten van het van tuberculose verdachte weefsel, worden de bacillen onderzocht op zuur- en alcoholvastheid- liefst na behandeling met antiformine.

II- AFGEROOMDE MELK.

De methoden van onderzoek der afgeroomde melk zijn dezelfde, als die bij melk beschreve5;. behoudens de volgende opmerking:

Bij de vetbepaling volgens Gerber moet óf meermalen afwisselend worden gecentrifugeerd en verwarmd, óf — bij gebruik van verwarmde centrifuges — langer (6—8 minuten achtereen) worden gecentrifugeerd.

HL ROOM EN SLAGROOM.

De methoden van onderzoek zijn dezelfde als die voor melk, behoudens de volgende opmerkingen :

Bij de vetbepalingen, volgens Gerber en volgens Weibull, wordt de room vooraf door toevoeging van water verdund.

Bij de methode van Gerber worden 10 g of w ?nTOOmï, *lnaar het vetgehalte, verdund tot 100 cm3, hiervan 11 om* genomen en de uitkomst met 1.03 vermenigvuldigd. Dit het aldus gevonden vetgehalte wordt dat van den room berekend door vermenigvuldiging met 10 onderscheidenlijk 5.

IV. KARNEMELK.

De droogrest wordt berekend uit het soorteink gewicht en het vetgehalte met behulp van de vergelijking onder 10 (droogrest) aangegeven.

Soortelijk gewicht. Ter bepaling van het soorte ijk gewicht wordt op elke 100 cm3 karnemelk 1 cm» sterke ammonia (s. g. 0 910) toegevoegd, en beide vloeistoffen voorzichtig gemengd. Zoodra het mengsel dunvloeibaar is geworden, wordt het soortelijk gewicht bepaald.

De methoden van onderzoek zijn overigens dezelfde als die bij melk beschreven behalve de vetbepaling volgens Gerber, welke moet worden uitgevoerd, als bij afgeroomde melk aangegeven.

V. YOGHURT, MELKTOGHURT.

Het onderzoek moet worden verricht volgens de methoden van onderzoek bij de vorige ' voedingsmiddelen aangegeven.

Het miscroscopisch onderzoek heeft plaats van het melkproduct zelf en niet van het sediment.

VI. KINDERMELK.

Het onderzoek moet worden verricht volgens de methoden van onderzoek bij de voriae voedingsmiddelen aangegeven