is toegevoegd aan je favorieten.

De statistiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152 V. — STATISTIEKRECHT. — Artt. 20—21.

Art. 20 (1). Onze Minister van Financiën kan teruggaaf verleenen van statistiekrecht, dat door dwaling of onwillekeurig verzuim te veel of ten onrechte is betaald (2—3).

1. Dit artikel is hier opgenomen, zooals het moet worden gelezen volgens art. XIII der wet V. v. V. no. 1564.

2. Het is gewenscht deze bevoegdheid, die uit billijkheidsoogpunt niet kan worden gemist, in de wet vast te leggen. Mem. v. T. wet V. v. V. no. 1564.

3. Zie nopens de uitvoering de §§ 13—18 der res. V. v. V. no. 1600, opgenomen in onderdeel VII van dit werk.

Art. 21 (1). Deze, enz.

1. Dit artikel is vervallen door art. XIV der wet V. v. V. no. 1564. Het bevatte bepalingen nopens het in werking treden (1 Febr. 1917) en nopens den titel, waaronder de wet kan worden aangehaald ; zie voor den titel thans aant. 1 op het Opschrift der wet.