is toegevoegd aan je favorieten.

De statistiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

183

Brievengaarders. VI, § 2, aant. 2.

Bruto gewicht. Zie Aangifte van hoeveelheid.

Buitenlandsche goederen. III, § 6.

Bunkerkolen. III, § 20, § 39, punten 13 en 14, § 66, aant. 2. Bunkerolie. III, § 20, § 39, punten 13 en 14. Carbondoordrukken. III, §§ 22 en 69.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Inzending aan —. III, §§ 33—38, 40, 107 en 112 ; IV,

ü 2, 7, 8, 9 en 11.

Correspondentie met —. III, § 109.

Inzage verleenen aan —. III, f 110. Centrale Commissie voor de Statistiek. II, art. 1. Cognossementen. Inzage van —. I, art. 3 en III, § 26. Consenten tot opneming, lossing, enz. III, §§ 1, 52 en 53. tot entreposeering. III, §§ 1 en 60. tot uitvoer. III, § 64. Controle op tijdige inzending en aanzuivering van documenten. III, § 38. Correspondentie met Centraal Bureau voor de Statistiek. III, § 109. Datum uitvoer. III, § 28.

Deskundigen voor de waardebepaling. V, art. 10, aant. 4. Documenten. Zie Formulieren. Directeur van het Centraal Bureau. III, § 35. Distilleerderijen. Buitenlandsche —. III, § 49 en f 71, lid 3. Doorhalingen. III, § 23.

Doorvaart van schepen. III, §§ 94, 97, 100, 104 en 106. Doorvoer met of zonder overlading. III, § 33.

Afzien van den —. III, §§ 44 en 73.

Geen statistiekrecht bij —. V, art. 1, aant. 21 en art. 2, met aant. 1. Doorvoerlijst. III, §§ 1 en 72. Dorschmachines. III, § 39, punt 23. Drinkwater. III, § 39, punt 25. Drukkatoen. III, §{ 46 en 49.

Etrecten. III, f 39, aant. 2 ; V, art. 1, aantt. 6 en 7.

Emballage. III, § 39, punt 11, § 49, § 63, aant. 5, § 64, aant. 5, § 74 ; V, art. 3 met aant. 12,

art. 5, aantt. 5 en 6, art. 6, aant. 4. Entreposeering. Verklaringen tot —. III, $ 1, 70 en 71. Entrepot. Als algemeen — toegelaten fabrieken. Zie Fabrieks-entrepott. Entrepotverkeer. III, §§ 5, 6 en 41.

Fabrieks-entrepots. III, § 31, aant. 3, § 71, lid 3:; V. art. 1, aant. 9. Facturen. Overlegging van —. III, § 26. Fiatten. III, § 30.

Formaliteit van registratie. I, art. 10, aant. 1 ; V, Opschrift, aant. 2. Formulieren. Aanvrage van —. III, § 82.

Aflevering van —. III, § 83.

Afschriften van —. III, § 85.

Invulling der —. III, §§ 22—26.

Prijs van de —. III, § 81.

Tijdige wederinlevering der documenten. III, § 38.

Vaststelling der —. II, art. 1 en III, § 1.

Verkrijgbaarstelling van —. II, art. 1, en III, § 80.

Opvragen van ingezonden —. III, § 87.

Nadrukken. II, art. 1, aant. 1.

Bijdrukken. III, § 80.

Inzending. III, §§ 33—38. Fusten, ledige, gebruikte. III, J 39, punt 11 ; V, art. 3 met aant. 12. Garnalen. Uitvoer van —. III, § 64, lid 7—10. Gedistilleerd. Gehalte van —. III, § 14.

Invoer van —. III, § 52, aant. 5, § 54, lid 6.

Opslag van — in entrepot. III, § 70, lid 5, § 71, hd 3. Gedistilleerdstatistiek. III, § 109. Gehalte van gedistilleerd. Zie Gedistilleerd.

Aangifte van —. III, § 14 en f 23, lid 8. Geheimhouding. III, § lil j V, art. 12, aant. 6.

Geïnterneerde militairen. Zendingen aan —. III, § 40, aant. 1 ; V, art. 3, aant. 6

Geleidebriel ƒ., U. en Dv. no. 27a. III, §§ 34 en 40.

Gemengde verpakking. III, § 16.

Gereedschappen. III, § 39, punt 3 ; V, art. 3, aant. 4.

Gewassen. III, § 39, punt 2 ; V, art. 3.

Gewicht. Zie Aangifte van hoeveelheid.

Gezanten. III, § 39, punt 12 ; V, art. 3, met aantt. 7—9.

Goud, gemunt en in baren. V, art. 3.

Grensverkeer. III, § 39, punten 5 en 17.