is toegevoegd aan je favorieten.

De roei- en peilkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III — PEILKUNDE — §§ 15—16. 41

De inhoudstafel gèeft hierbij 35,7, zoodat de inhoud van het fust bedraagt 35,7 X 5,79 = 206,7 Liter.

De verbeterde natshoogte bedraagt 32 —10,5 = 21,5 m.M., of uitgedrukt in duizendste deelen van de gemiddelde, middellijn 21 5

-g^£ x 1000 = 31,9, waarvoor wij kunnen nemen 32. De segmenttafel

geeft hierbij 962.

De hoeveelheid vloeistof in het fust is dus :

962

-tkf^tX 206,7 = 1,99 Liter, welke uitkomst der100000 '

halve veel nauwkeuriger is dan die, door Lulofs verkregen.

Deze manier, om de hoeveelheid vloeistof te berekenen bij geringe natshoogte, is wel de eenvoudigste.

Men kan ook zonder segmenttafel de berekening uitvoeren. Van Blanken heeft in zijn werk de formule gegeven :

natshoeveelheid = t nld*~\/2 (a~ d\ 4 V a — b

waarin d de werkelijke natshoogte aangeeft. Zij wordt vooral voor de samenstelling van wantafels (zie de volgende §) bij geringe natshoogte toegepast. In § 30 zal deze formule nader besproken worden ën het bewijs dat van Blanken gegeven heeft, worden meegedeeld.

§ 16. Wantafels voor liggende fusten.

De segmenttafels vorderen betrekkelijk nog altijd een omslachtige berekening. Zij worden dan ook in de practijk zelden gebruikt. Om deze berekeningen te vereenvoudigen, heeft men zoogenaamde wantafels samengesteld.

Deze tafels zijn afgeleid uit de segmenttafels. Op welke wijze dit is geschied, zal in § 29 worden uiteengezet. Lulofs heeft ze berekend voor dikbuikige, middelbaarbuikige en dunbuikige fusten, waarmede hij bedoelde

fusten, bij welke de verhouding - respectievelijk is 0,84 ; 0,88 en 0,92.

De lengte van het fust kwam hierbij niet in aanmerking. Lulofs heeft deze tafels niet nauwkeurig saamgesteld. Later zijn ze voor geringe natshoogten verbeterd. Ze zijn echter oök voor grootere natshoogten niet geheel juist.' Zie § 29.

Deze wantafels wijzen bij de gemeten natshoogte, uitgedrukt in duizendste deelen van de spondiepte, de hoeveelheid vloeistof aan, uitgedrukt in honderdste deelen van den inhoud van het fust.

Terwijl in de segmeraftafel de verbeterde natshoogte is uitgedrukt in duizendste deelen van de gemiddelde middellijn, is in de wantafel de ware natshoogte in duizendste deelen van de spondiepte aangeduid. De inhouden zijn in de wantafels van Lulofs berekend naar een fust van 100 Liter, zoodat men den gevonden inhoud steeds met den vollen inhoud van het gegeven fust moet vermenigvuldigen en het product door 100 deelen om den waren natsinhoud te verkrijgen.